Scheiden en kinderen

Scheiden en kinderen

Je gaat scheiden en hebt kinderen. Er bestaat geen standaard handboek op welke wijze je het beste uit elkaar kunt gaan zonder dat jullie kinderen hier last van zullen hebben. Echter zijn het jullie kinderen en jullie weten als geen ander wat het beste is voor jullie kinderen. De kinderen staan voorop en iedere beslissing die jullie nemen dient het belang van de kinderen. Er komt veel bij kijken omtrent afspraken maken in het belang van de kinderen. Vergeet niet dat jullie er verschillend over kunnen denken. En dat mag. Hierin zal ik jullie begeleiden.

Vrijblijvende afspraak maken Mijn werkwijze

Kinderen en ouderschapsplan

Al deze afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Ben je gehuwd en heb je minderjarige kinderen, dan ben je verplicht een ouderschapsplan in te dienen bij rechtbank zodra het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend. Bij het verbreken van de relatie met kinderen is ook voor jullie het opstellen van een ouderschapsplan wettelijk verplicht. Helaas wordt dit vaak vergeten. Regelmatig komt het voor dat ik vaders en moeders bijsta die bij het verbreken van de relatie geen ouderschapsplan hebben opgesteld. Veelal zijn de problemen dan al groter dan wanneer zij eerder duidelijke afspraken hadden vastgelegd.

Onderdelen van het ouderschapsplan

Het ouderschapsplan bestaat uit een aantal onderdelen. Next Level Mediation maakt gebruik van een uitgebreid ouderschapsplan. Het ouderschapsplan begint met het uiteenzetten met datgene de ouders verstaan onder het goed uitoefenen van het ouderschap in het belang van de kinderen. In het ouderschapsplan wordt de zorgverdeling in de schoolweken, vakantie en tijdens de feestdagen goed beschreven. Indien er wordt gekozen voor een co-ouderschap kan ik je alles vertellen wat daarvan de mogelijke fiscale consequenties zijn en de mogelijkheden ten aanzien van verschillende te verkrijgen toeslagen.

Ouderschapsplan en kinderalimentatie

Duidelijkheid omtrent de te betalen kinderalimentatie wordt vastgelegd in het ouderschapsplan. In dit onderdeel wordt aangegeven welk deel de vader en welk deel de moeder zal bijdragen in de kosten van het levensonderhoud én in de buitengewone kosten van de kinderen. Hierbij maak ik gebruik van een rekenmodel dat is geaccepteerd door alle rechtbanken in Nederland. Een ouderschapsplan is feitelijk een belofte van de ouders aan de kinderen op welke wijze zij in het belang van de kinderen het beste het ouderschap willen uitoefenen, zodat de kinderen zo min mogelijk nadelen of hinder ondervinden.

Contact

Neem contact met mij op, zodat u snel meer duidelijkheid zult verkrijgen in uw scheidingstraject met kinderen. Kennismaken is gratis en vrijblijvend.

Vrijblijvende afspraak maken Mijn werkwijze