Mijn werkwijze

Mijn werkwijze

Kennismaken

Als mediator kom ik bij u aan huis, u hoeft de deur niet uit. Maar u kunt ook afspreken op kantoor. Naast kennismaken geef ik u alle informatie over wat van toepassing is op uw scheiding. Bovendien kunt u de eerste vragen stellen die voor u belangrijk zijn. Aan het einde van dit gesprek bepalen we samen of we verder gaan.

Vrijblijvende afspraak maken

De kosten, prijsafspraak

U mag kiezen of u mij per uur betaalt of dat u een vaste prijs afspreekt. In die vaste prijs zitten alle kosten opgenomen (inclusief advocaat- en rechtbankkosten). Voordeel van een vaste prijs is dat u vooraf precies weet waar u aan toe bent en geen verrassingen achteraf hebt.

Verzamelen documenten en wat zijn jullie wensen

In deze fase is het aan u om de benodigde documenten te verzamelen. Deze documenten dienen als uitgangspunt om jullie wensen in beeld te brengen. Jullie ontvangen van mij een checklijst, zodat je weet welke documenten voor jullie scheiding nodig zijn.

Kinderen eerst, Ouderschapsplan

Voor velen met kinderen is dit het belangrijkste onderdeel binnen de scheiding. Nu komt het erop aan om zodanig afspraken met elkaar te maken, zodat u na de scheiding hierover geen onduidelijkheden hebt. Next Level Mediation maakt gebruik van een uitgebreid ouderschapsplan. Inclusief het opstellen van de omgangsregeling en de berekening van de kinderalimentatie. Hoe beter alles nu wordt vastgelegd des te beter zal de omgang met de kinderen verlopen. En dat is uiteindelijk wat iedere ouder wil.

Wat is er te verdelen, vermogensopstelling

Nadat alle benodigde documenten op tafel liggen maak ik op één A4 voor u inzichtelijk wat er voor uw scheiding valt te verdelen. Bovendien bepalen we dan welke gewenst scenario u wenst af te spreken. Bijvoorbeeld; wie blijft waar wonen en wat betekent dat voor de financiële afwikkeling. Zo wordt in deze fase voor u meer helder wat er wel mogelijk is. Veel vragen worden nu inzichtelijk gemaakt en onderbouwd met cijfers. Waar kunt u aan denken als het op verdelen aankomt qua bezittingen: woonhuis, bankrekeningen, beleggingen, koopsommen, vervoermiddelen, etc. Maar ook schulden: hypotheek, persoonlijke lening, creditcard krediet, privé schulden, etc.

Alimentatie voor de ex-partner

Ik bereken altijd voor u wat volgens de norm de hoogte zal zijn van de partneralimentatie. Ook al wilt u daarvan afzien of afwijken, bent u toch bekend met de uitgangspunten. Ik maak gebruik van een door de rechtbank erkend rekenprogramma, zodat u zeker weet dat u beschikt over de juiste uitkomst. In lang niet alle situaties is er partneralimentatie verschuldigd. U moet het natuurlijk wel kunnen opbrengen.

Vrijblijvende afspraak maken